הקרן למחקר יישומי בהכשרה להוראה וחינוך

הקרן למחקר יישומי בהכשרה להוראה וחינוך תומכת במחקרים בנושאים בהכשרת מורים

“מטרת הקרן היא לקדם מחקרים הבוחנים את העשייה בתחום ההכשרה, והתורמים להעלאת רמתה ולשיפורה.

הקרן למחקר יישומי בהכשרה להוראה הפועלת כוועדה אוטונומית, היא מרכיב חיוני בוועדת ההיגוי המרכזית של הרשות למחקר והערכה ותרומתה רבה בתחום ארגון ימי עיון, ייעוץ, פרסומים ועידוד המחקר במוסדות אקדמיים.

הסיוע ניתן על ידי הקצאת תקציב שקלי לחוקרים ו/או על ידי השתתפות בהוצאות הכרוכות בעריכת המחקר.”

תמיכה במחקר

הקרן תומכת במחקרים שיש להם קשר ישיר להכשרת מורים.
הקרן למחקר יישומי בהכשרה להוראה וחינוך פועלת כגוף אוטונומי בתוך רשות המחקר ובראשה עומדת פרופ’ מירה קרניאלי. הקרן מעודדת שימוש במתודות מחקריות מגוונות, המותאמות לשאלות המחקר. תמיכת הקרן מתבטאת בתשלום לחוקרים ובתמיכה כספית לכיסוי הוצאות המחקר. ההצעות המגיעות לקרן עוברות שיפוט פנימי וחיצוני. מגישי הצעות שנדחו מקבלים משובים המפרטים את הביקורת על הצעתם. הקרן היא תחרותית. בהערכת המחקר יישקלו תרומתו להכשרת מורים, וערכו המדעי.

חברי הקרן למחקר יישומי בהכשרה להוראה וחינוך

יו”ר הקרן:
פרופ’ מירה קרניאלי

חברי הקרן:

  • ד”ר רינת ארביב- אלישיב
  • ד”ר אילנה פאול-בנימין
  • ד”ר יצחק איזק
  • פרופ’ אפרת קס

שיטת עבודה

את תהליך ההערכה של ההצעה מלווים רכזת הקרן והחברים בה והוא נמשך כחצי שנה.

לתהליך זה כמה שלבים:

שלב א’ – בדיקת עמידתם של ההצעה בקריטריונים טכניים ומינהליים.
שלב ב’ – הערכה פנימית של ההצעה על ידי חברי הקרן
שלב ג’ – הערכה חיצונית של ההצעה על ידי מומחים בתחום הנחקר.
שלב ד’ – סיכום החלטה.

לעיתים נדרש החוקר להבהיר את כוונותיו ו/או לתקן את ההצעה בעקבות דרישת חברי הקרן והמעריכים החיצוניים.

תפריט