צוות הרשות

ראש רשות המחקר ד"ר עינת גוברמן ainatgub@gmail.com
חוקר ד"ר ארז זבלבסקי erez.zavelevsky@macam.ac.il
חוקרת ד"ר גל בן- יהודה gal.benyehudah@gmail.com
רכזת רשות המחקר טל אורן rashut@macam.ac.il

הקרן למחקר יישומי בהכשרה להוראה וחינוך

רכזת הקרן

ניצה נחיאסי

פוסט-דוקטורט

ראש התכנית לפוסט-דוקטורט (בשיתוף)

פרופ' אולשטיין עלית


מנהלת היחידה לפוסט-דוקטורט (בשיתוף)

ד"ר ליאת יוספסברג בן-יהושוע


רכזת תכנית הפוסט-דוקטורט

תמר אמיר

צוות היחידה למחקרים בין-לאומיים

מחקרים בין-לאומיים

ד"ר ראומה דה גרוט

ד"ר ראול דיכמן


רכזת היחידה למחקרים בין-לאומיים

שאדיה סבית

תפריט