קבוצות עניין במחקר איכותני

בשנת הלימודים תשפ”ג מפגשי קבוצות המשנה והמליאה יתקיימו באופן מקוון

מאז היווסדן בשנת 2001, קבוצות העניין במחקר איכותני הפועלות במכון מופ"ת מפגישות חוקרות1 המתעניינות במחקר איכותני למטרות התעדכנות, פיתוח מיומנויות מחקר וקידום השיח המקצועי, המחקר וההוראה בתחום, והיכרויות למטרת שיתופי פעולה מחקריים. הקבוצות מבקשות לתמוך בחוקרות ותיקות וחדשות, לשם קידום מחקרים ופרסומים בגישה האיכותנית. ההשתתפות בקבוצות כוללת לימוד משותף בקבוצות עניין המתמקדות בפרדיגמה, במסורת או בהיבט מוגדר של המחקר האיכותני, והאזנה במליאה להרצאות של חוקרות איכותניות מובילות.

קבוצות העניין מונחות על ידי חוקרות מומחיות בתחומן, בעלות ניסיון עשיר במחקר ובהוראה של מחקר איכותני, ובהנחיה של מחקרים איכותניים. הן פועלות כקבוצת למידה דיאלוגית, ואינן במתכונת של קורס. התכנים בהן עשויים להשתנות מדי שנה, על פי צורכי המשתתפות. במסגרת קבוצות העניין המשתתפות מציגות חלקים ממחקרים או תוצרי כתיבה בתהליך, וזוכות למשוב אישי מהמנחה ומהקבוצה. ההרכב האינטר-דיסציפלינרי של קבוצות העניין מזמן שיתופי פעולה בין המשתתפות לצורך מחקר וכתיבה משותפים.

בשנת הלימודים תשפ"ג קבוצות העניין תפעלנה במסגרת שישה מפגשים מקוונים (בזום), בימי ראשון (13/11/2022; 11/12/2022; 29/1/2023; 12/3/2023; 30/4/2023; 4/6/2023). בכל אחד מהמפגשים הללו החברות תשתתפנה באחת או בשתיים מקבוצות העניין (בוקר וצוהריים), ותאזנה להרצאת אורח/ת במליאה.

[1] לשון הנקבה מתייחסת לנשים ולגברים כאחד.

דמי הרשמה

קבוצת משנה אחת: 600 ₪, שתי קבוצות משנה: 950 ₪

הנחה על הרשמה מוקדמת 10%

ההנחה מסתיימת בתאריך 12 באוקטובר 2022 (כולל)

מחיר לאחר הנחה:

קבוצה משנה אחת: 540 ₪, שתי קבוצות משנה: 855 ₪

סדר היום של ימי העיון הוא כדלקמן:

קבוצות משנה בוקר

מפגשים מקוונים במסגרת קבוצות משנה בוקר, בשעות 12:00-10:00 (למעבר להרשמה, לחץ על המפגש)

קבוצת משנה אחר צהריים

הרצאת אורח/ת ודיון במליאה, בשעות 12:30–14:00 (נושאי הרצאות האורח ושמות המרצים והמרצות במליאה מפורטים בהמשך)

מפגש מקוון במסגרת קבוצת משנה צהריים, בשעות 16:30-14:30 (למעבר להרשמה, לחץ על המפגש)

נושאי הרצאות האורח ושמות המרצים במליאה:

יום ראשון, 13 בנובמבר 2022

סיפור מתגלגל: דינמיקה באיסוף ובניתוח סוגיות פסיכו-סוציאליות מטרידות

ד``ר ג'וליה צ'ייטן / בית הספר לעבודה סוציאלית, המכללה האקדמית ספיר (אמריטה)

יום ראשון, 11 בדצמבר 2022

אתנוגרפיה online and offline

פרופ' חיים נוי / בית הספר לתקשורת, אוניברסיטת בר-אילן

יום ראשון, 29 בינואר 2023

לראות את הקולות: כלי ויזואלי לתיאור ולניתוח פגישות בתרפיה במוזיקה

פרופ' משה בן סימון / המחלקה לקרימינולוגיה ומנהל פל``א – פורום למחקר איכותני, אוניברסיטת בר-אילן

יום ראשון, 12 במרץ 2023

אוטואתנוגרפיה: גוף, ספרות ואתיקה

ד``ר שולמית קיציס / החוג לחינוך, מכללת אלקסאמי והתוכנית ללימודי תרבות והחוג לתיאטרון, אוניברסיטת חיפה

יום ראשון, 30 באפריל 2023

הבניות תרבותיות של התערבות טיפולית בקרב חרדים: אינטראקציה, נרטיב, מגדר

ד``ר יהודה גודמן / המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

יום ראשון, 4 ביוני 2023

תהליכי רפלקציה אישיים וקבוצתיים בצוותי מחקר איכותני: תובנות ויישומים

פרופ' יוחאי נדן ופרופ' דפנה טנר / בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית בירושלים

תפריט