קבוצות עניין במחקר איכותני

בשנת הלימודים תשפ”ב מפגשי קבוצות המשנה והמליאה יתקיימו באופן מקוון

מאז היווסדה בשנת 2001 על ידי פרופ’ נעמה צבר בן יהושע, קבוצת העניין במחקר איכותני הפועלת במכון מופ”ת מפגישה חוקרות המתעניינות במחקר איכותני למטרות התעדכנות, פיתוח מיומנויות מחקר וקידום השיח המקצועי, המחקר וההוראה בתחום, והיכרויות למטרת שיתופי פעולה מחקריים. הקבוצה מבקשת לתמוך בחוקרות ותיקות וחדשות, לשם קידום מחקרים ופרסומים בגישה האיכותנית. ההשתתפות בקבוצה כוללת לימוד משותף בקבוצות התמחות המתמקדות בפרדיגמה, במסורת או בהיבט מוגדר של המחקר האיכותני, והאזנה במליאה להרצאות של חוקרות איכותניות מובילות.

קבוצות ההתמחות מונחות על ידי חוקרות מומחיות בתחומן, בעלות ניסיון עשיר במחקר ובהוראת מחקר איכותני, בהנחיה של מחקרים איכותניים ובייעוץ לחוקרות. הן פועלות כקבוצת למידה דיאלוגית, ואינן במתכונת של קורס. התכנים בהן עשויים להשתנות מדי שנה, על פי צורכי המשתתפות. במסגרת קבוצות ההתמחות המשתתפות מציגות חלקים ממחקרים או תוצרי כתיבה בתהליך, וזוכות למשוב אישי מהמנחה ומהקבוצה. ההרכב האינטר-דיסציפלינרי של קבוצת העניין מזמן שיתופי פעולה בין המשתתפות לצורך מחקר וכתיבה משותפים.

במסגרת פעילות הקבוצה יתקיימו בשנת הלימודים תשפ”ב שישה מפגשים, בימי ראשון (31/10/2021; 12/12/2021; 30/1/2022; 20/3/2022; 8/5/2022; 12/6/2022). בכל אחד מהמפגשים הללו החברות תשתתפנה באחת או בשתיים מקבוצות ההתמחות (בוקר וצוהריים), ותאזנה להרצאת אורח/ת במליאה.

לאור אי-הוודאות הקיימת סביב נגיף הקורונה, המפגשים בשנה”ל תשפ”ב יהיו מקוונים

דמי הרשמה

קבוצת משנה אחת: 600 ₪, שתי קבוצות משנה: 950 ₪

הנחה על הרשמה מוקדמת 10%

ההנחה מסתיימת בתאריך 1.10.2021 חודש לפני תחילת הפעילות

מחיר לאחר הנחה:

קבוצה משנה אחת: 540 ₪, שתי קבוצות משנה: 855 ₪

סדר היום של ימי העיון הוא כדלקמן:

קבוצות משנה בוקר

מפגשים מקוונים במסגרת קבוצות משנה בוקר, בשעות 12:00-10:00 (למעבר להרשמה, לחץ על המפגש)

קבוצות משנה אחר צהריים

הרצאת אורח/ת ודיון במליאה, בשעות 12:30–14:00 (נושאי הרצאות האורח ושמות המרצים והמרצות במליאה מפורטים בהמשך)
מפגשים מקוונים במסגרת קבוצות משנה צהריים, בשעות 16:30-14:30 (למעבר להרשמה, לחץ על המפגש)

נושאי הרצאות האורח ושמות המרצים במליאה:

יום ראשון, 31 באוקטובר 2021

תיאוריה ונתונים במחקר איכותני

פרופ’ דורית טובין / המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

יום ראשון, 12 בדצמבר 2021

מחקר מתוך עמדה ביקורתית מעורבת

ד”ר מני מלכה / בית הספר לעבודה סוציאלית, מכללת ספיר

יום ראשון, 30 בינואר 2022

מחקר איכותני בין יצירתיות לאי-סדר

פרופ’ עמיה ליבליך / האוניברסיטה העברית (אמריטה) והמכללה האקדמית לחברה ואמנויות

יום ראשון, 20 במרץ 2022

פרשנות נרטיבית

ד”ר גבריאלה ספקטור-מרזל / בית הספר לעבודה סוציאלית, מכללת ספיר, ומכון מופ”ת

יום ראשון, 8 במאי 2022

להיות שם: תצפית-משתתפת אתנוגרפית

פרופ’ ניר אביאלי / המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

יום ראשון, 12 ביוני 2022

כנס מחקרי: הצגות המחקרים של חברות וחברי הקבוצה

תפריט