תוכנית
הפוסט-דוקטורט
במכון מופ"ת

בקרוב תחל ההרשמה למחזור 11

לשנת הלימודים תשפ"ו – תשפ"ז

קול קורא

להגשת מועמדות לתוכנית הפוסט-דוקטורט במכון מופ״ת לשנת הלימודים תשפ"ו-תשפ"ז

מחזור י"א

מכון מופ”ת מזמין חוקרים וחוקרות בראשית דרכם אשר מרצים במוסדות האקדמיים להכשרת עובדי הוראה, והם בעלי תואר שלישי שניתן במהלך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה, להגיש מועמדות להשתתפות בתוכנית הפוסט-דוקטורט במחקר בחינוך. התוכנית מלווה את החוקרים במשך שנתיים. מחקר הפוסט-דוקטורט יתבצע במכון מופ”ת, בהנחיית פרופסורים לחינוך מן המכללות האקדמיות לחינוך ומבתי הספר לחינוך של האוניברסיטאות בישראל. מטרת התוכנית היא לסייע למרצים שרכשו ידע בסיסי במחקר, להמשיך ולקדם את כישורי המחקר שלהם ולפנות זמן למחקר יישומי בתחומים שיתרמו להכשרת המורים ולמערכת החינוך.

תוכנית הפוסט-דוקטורט במכון מופ"ת מזמנת לעמיתים:

פינוי זמן לצרכי מחקר
הנחיה צמודה בהבניה, בביצוע ובפרסום מחקר
פיתוח כישורי מחקר ופרסום
לימוד בקבוצת עמיתים היוצרת קהילת למידה חינוכית
רישות ארצי ובין-לאומי לצרכי מחקר
חבירה לקובעי מדניות מבוססת מחקר במערכת החינוך הישראלית
קבלת מלגה ומימון מלא של ההנחיה ושל הליווי

תחומי המחקר:

הכשרת מורים בשדה: מודלים של למידה והנחיית סטודנטים בשדה
הוראה ולמידה
הערכה בחינוך ובהכשרת מורים
חיים משותפים בחברה מקוטבת להעשרת הלמידה ולחיים עם מחלוקות
הוראה ולמידה בהשכלה הגבוהה
למידה מקוונת
מדיניות החינוך
הכשרת מורים בשדה: מודלים של למידה והנחיית סטודנטים בשדה

מחקר ייחודי בנושא: פדגוגיה חדשנית בהכשרת מורים בדגש על נושאים אלה:

שימוש בכלים דיגיטליים ייעודיים לצורך פיתוח והנחיה של מהלכי instructional coaching
פרסונליזציה של הערכה ולמידה מקצועית – האפקטיביות של כלי ההערכה DigCompEdu

מועד אחרון להגשת מועמדות:

יום שלישי, 31 בדצמבר 2024, ל' בכסלו תשפ"ה

מפגש למתעניינים.ות

יתקיים בזום ביום שני
11.11.2024, ל' בכסלו תשפ"ה
בשעות 14:30 – 15:30

להרשמה

עמיתי תוכנית הפוסט-דוקטורט במכון מופ"ת