פרסומים אחרונים

פרסומים שנת 2023

דו"ח מחקר
הערכת תכניות מרוכזת להכשרת הנדסאים להוראה בחינוך הטכנולוגי
מאת: ד"ר גל בן-יהודה וד"ר עינת גוברמן 

דו"ח מחקר
הוראת עברית במדינות מרכז אירופה שהיו בעבר תחת משטרים קומוניסטיים
מאת: פרופ' לובה חרל"פ, ד"ר עינת גוברמן, ד"ר גל בן-יהודה, ד"ר שרה זיו

Judy Goldenberg and Doron Niv (2023) From face‑to‑face to remote evaluation of teacher‑education candidates during the COVID‑19 pandemic Educational Research for Policy and Practice

https://doi.org/10.1007/s10671-023-09340-9

פרסומים שנת 2022

קבוצות חוקרות ברשות המחקר- פרסומים 

(2022) Carmi, T., Guberman, A., & Cohen Brandeis, R. PLC tools: promoting learning about learning in a teachers’ professional communityProfessional Development in Educationhttps://doi.org/10.1080/19415257.2022.2077409

מאפיינים בית-ספריים בשנת ההתמחות התורמים לשביעות רצונם של מורים מתחילים ולהישארותם במערכת החינוך.מאת: רות זוזובסקי , רינת ארביב-אלישיב , סמדר דוניצה-שמידטפורסם בדפים 76 בינואר 2022

קישור למאמר שפורסם בדפים

דוח מסכם משנת 2022 למחקר בנושא:תכנית קיוון חדש איתור מורים חדשים והכשרתם למערכת החינוך.מאת: פרופ' יעל פישר, פרופ' אורנה שץ-אופנהיימר, ד"ר רינת ארביב- אלישיב

קישור לדוח

דוח מסכם משנת 2022 בנושא:קהילת סמ"ל כמודל חדשני להכשרת מוסבים מהייטק להוראה בישראל: התפתחות, דרכי פעולה והשפעה על קהילות הסטאז' במוסדות ההכשרה
מאת: ד"ר דוד ברודי, ד"ר יונתן מנדלס, ד"ר טלי ברגלס-שפירא וארי רייך

קישור לדו"ח

(2022). Zuzovsky R, Guberman, A., & Amasha, M. Citizenship education to promote civic engagement among Arabic speaking student teachers in Israel. Education, Citizenship and Social Justice.

קישור למאמר

פרסומים שנת 2022

קבוצות חוקרות ברשות המחקר- פרסומים 

(2022) Carmi, T., Guberman, A., & Cohen Brandeis, R. PLC tools: promoting learning about learning in a teachers’ professional communityProfessional Development in Educationhttps://doi.org/10.1080/19415257.2022.2077409

מאפיינים בית-ספריים בשנת ההתמחות התורמים לשביעות רצונם של מורים מתחילים ולהישארותם במערכת החינוך.מאת: רות זוזובסקי , רינת ארביב-אלישיב , סמדר דוניצה-שמידטפורסם בדפים 76 בינואר 2022

קישור למאמר שפורסם בדפים

דוח מסכם משנת 2022 למחקר בנושא:תכנית קיוון חדש איתור מורים חדשים והכשרתם למערכת החינוך.מאת: פרופ' יעל פישר, פרופ' אורנה שץ-אופנהיימר, ד"ר רינת ארביב- אלישיב

קישור לדוח

דוח מסכם משנת 2022 בנושא:קהילת סמ"ל כמודל חדשני להכשרת מוסבים מהייטק להוראה בישראל: התפתחות, דרכי פעולה והשפעה על קהילות הסטאז' במוסדות ההכשרה
מאת: ד"ר דוד ברודי, ד"ר יונתן מנדלס, ד"ר טלי ברגלס-שפירא וארי רייך

קישור לדו"ח

(2022). Zuzovsky R, Guberman, A., & Amasha, M. Citizenship education to promote civic engagement among Arabic speaking student teachers in Israel. Education, Citizenship and Social Justice.

קישור למאמר

Judy Goldenberg and Doron Niv (2023)

From face‑to‑face to remote evaluation of teacher‑education candidates during the COVID‑19 pandemic Educational Research for Policy and Practice

https://doi.org/10.1007/s10671-023-09340-9

תפריט