ייעוץ במחקר

לתשומת לב החוקרים,

על הייעוץ במחקר

task_alt
זכאים/יות לייעוץ מרצים/ות במוסדות להכשרת מורים, בעלי/ות משרה בהיקף של 33% לפחות.
task_alt
היקף הייעוץ ודמי השתתפות החוקרים בעלות הייעוץ

דמי השתתפות עצמית של החוקרים 200 ₪ לכל שעת ייעוץ

בכל אחד מסוגי הייעוץ (מתודולוגי/ סטטיסטי/ כתיבה ופרסום*) יינתנו ארבע אפשרויות לבחירה:
2 שעות ייעוץ – החוקרים ישלמו דמי השתתפות בסך 400 ₪
5 שעות ייעוץ – החוקרים ישלמו דמי השתתפות בסך 1,000 ₪
8 שעות  ייעוץ – החוקרים ישלמו דמי השתתפות בסך 1,600 ₪
10 שעות ייעוץ – החוקרים ישלמו דמי השתתפות בסך 2,000 ₪

*ייעוץ בכתיבה ובפרסום מתייחס להנחיה על ידי מומחה (דירוג אקדמי: ד”ר או פרופ’), להגשת מאמר לכתב עת או לתיקון של מאמר שהוגש.

לתשומת לבך:
מסגרת הייעוץ במחקר אינה כוללת סיוע בעריכת לשון או בתרגום במסגרת ייעוץ במחקר.

הייעוץ מותנה בתשלום דמי השתתפות לפני הייעוץ, ובמילוי משוב לאחריו.

מיגבלות הייעוץ

מורי מורים אינם זכאים לייעוץ עבור מחקר שהוא חלק מהדרישות להשלמת התואר השני או השלישי.
לא יאושר ייעוץ על ידי חבר/ת סגל העובד/ת באותו מוסד אקדמי שהחוקר/ת עובד/ת בו, ממונה, מנחה אקדמי, שותף/ה למחקר וכיוצא באלה.

*התקציב לייעוץ הוא מוגבל.
מכון מופ”ת רשאי להפסיק את השירות בכל עת!

כיצד מגישים בקשת ייעוץ?

הגשת הבקשה לייעוץ נעשית באמצעות מילוי טופס מקוון.

הרשות למחקר והערכה תדון בבקשה, ולפני האישור הסופי תשלח למבקש/ת קישור לתשלום עבור דמי השתתפות בייעוץ.

לתשלום דמי השתתפות בייעוץ:

הפנייה של החוקר/ת ליועץ/ת תיעשה באופן עצמאי, ומיקום הפגישות ומועדיהן ייקבעו ביניהם/ן (אין חובה לקיים את הפגישות במכון מופ"ת).

אין להתחיל בתהליך ייעוץ בטרם ניתן לכך אישור בכתב בדוא"ל מטעם הרשות למחקר והערכה.

הפנייה של החוקר/ת ליועץ/ת תיעשה באופן עצמאי, ומיקום הפגישות ומועדיהן ייקבעו ביניהם/ן (אין חובה לקיים את הפגישות במכון מופ”ת).

המועד האחרון לסיום הייעוץ והגשת טופס לתשלום שכר יועצים – שנה מיום קבלת אישור רשות המחקר לבקשת הייעוץ.

מאגר היועצים

מאגר היועצים מורכב מחברי/ת סגל בכירים/ות באוניברסיטאות ובמכללות להכשרת עובדי הוראה המתמחים בתחומי מחקר שונים ומגוונים. הרכב המאגר מתעדכן, מתרחב ומשתנה על פי צורכי השדה.

רשימת היועצים/ות המוצעת באתר היא שירות עבור החוקרים. מכון מופ”ת אינו מחייב לפנות דווקא ליועצים/ות אלה.

בחירת יועץ/ת שאינם מופיעים ברשימת היועצים/ות באתר מותנית באישור מראש.

 

רשימות היועצים/ות

תפריט