ייעוץ במחקר

לתשומת לב החוקרים,

על הייעוץ במחקר

task_alt
זכאים/יות לייעוץ מרצים/ות במוסדות להכשרת מורים, בעלי/ות משרה בהיקף של 33% לפחות.
task_alt
כל מרצה רשאי/ת להתייעץ עם מומחה/ית אחד/ת בכל שנתיים.
task_alt
היקף הייעוץ הוא 5–8 שעות לפי סוג הייעוץ, בחלוקה שלהלן:

ייעוץ בכתיבה ובפרסום – עד 5 שעות ייעוץ
ייעוץ בכתיבה ובפרסום מתייחס להנחיה על ידי מומחה (דירוג אקדמי: ד”ר או פרופ’), להגשת מאמר לכתב עת או לתיקון של מאמר שהוגש.

לתשומת לבך:
מסגרת הייעוץ במחקר אינה כוללת סיוע בעריכת לשון או בתרגום במסגרת ייעוץ במחקר.

ייעוץ מתודולוגי וניתוח נתונים
החוקרים יבחרו בחלופה אחת מתוך שתיים:

task_alt
ייעוץ מתודולוגי – עד 5 שעות ייעוץ
task_alt
ייעוץ סטטיסטי:

סטטיסטיקאי מומחה (דירוג אקדמי: ד”ר או פרופסור) – עד 5 שעות
או לחלופין:
סטטיסטיקאי מנוסה ( דירוג אקדמי: תואר שני)– עד 8 שעות

הייעוץ מותנה בתשלום דמי השתתפות בסך 1,000 ₪
לפני הייעוץ, ובמילוי משוב לאחריו.

מיגבלות הייעוץ

מורי מורים אינם זכאים לייעוץ עבור מחקר שהוא חלק מהדרישות להשלמת התואר השני או השלישי.
לא יאושר ייעוץ על ידי חבר/ת סגל העובד/ת באותו מוסד אקדמי שהחוקר/ת עובד/ת בו, ממונה, מנחה אקדמי, שותף/ה למחקר וכיוצא באלה.

*התקציב לייעוץ הוא מוגבל.
מכון מופ”ת רשאי להפסיק את השירות בכל עת!

כיצד מגישים בקשת ייעוץ?

הגשת הבקשה לייעוץ נעשית באמצעות מילוי טופס מקוון.

הרשות למחקר והערכה תדון בבקשה, ולפני האישור הסופי תשלח למבקש/ת קישור לתשלום עבור דמי השתתפות בייעוץ.

לתשלום דמי השתתפות בייעוץ:

לאחר תשלום דמי ההשתתפות בייעוץ בסך 1,000 ₪ יישלח לחוקר/ת אישור בדוא”ל, רק אחרי קבלת אישור בדוא”ל ניתן יהיה לפנות ליועץ/ת ולתאם את שעות הייעוץ.

הפנייה של החוקר/ת ליועץ/ת תיעשה באופן עצמאי, ומיקום הפגישות ומועדיהן ייקבעו ביניהם/ן (אין חובה לקיים את הפגישות במכון מופ”ת).
המועד האחרון לסיום הייעוץ והגשת טופס לתשלום שכר יועצים – שנה מיום קבלת אישור רשות המחקר לבקשת הייעוץ.

מאגר היועצים

מאגר היועצים מורכב מחברי/ת סגל בכירים/ות באוניברסיטאות ובמכללות להכשרת עובדי הוראה המתמחים בתחומי מחקר שונים ומגוונים. הרכב המאגר מתעדכן, מתרחב ומשתנה על פי צורכי השדה.
רשימת היועצים/ות המוצעת באתר היא שירות עבור החוקרים. מכון מופ”ת אינו מחייב לפנות דווקא ליועצים/ות אלה.
בחירת יועץ/ת שאינם מופיעים ברשימת היועצים/ות באתר מותנית באישור מראש.

רשימות היועצים/ות

תפריט