למידה מקצועית

קבוצות עניין במחקר איכותני

קבוצות ההתמחות מונחות על ידי חוקרות מומחיות בתחומן, בעלות ניסיון עשיר במחקר ובהוראת מחקר איכותני, בהנחיה של מחקרים איכותניים ובייעוץ לחוקרות. הן פועלות כקבוצת למידה דיאלוגית, ואינן במתכונת של קורס.

תכניות מיוחדות

פוסט-דוקטורט במכון מופ"ת

מכון מופ”ת מעוניין לסייע למרצים שרכשו ידע בסיסי במחקר להמשיך ולקדם את כישורי המחקר שלהם, ולפנות זמן למחקר בתחומים שיתרמו להכשרת המורים ולמערכת החינוך

חוקר מלווה מרצה

תוכנית חוקר מלווה מרצה מיועדת להציע לחוקרים מתחילים להשתלב כשותפים פעילים ותורמים במחקרים שחוקרים בכירים מובילים, ולהגיע לפרסום אקדמי

שירותים לחוקרים

ועדת אתיקה

פעילותה של ועדת האתיקה של מכון מופ"ת מיועדת להעריך היבטים אתיים של הצעות מחקר המוגשות לה ולהחליט על התנאים למתן אישורים

מאגרי מידע

תפריט