לרשות למחקר והערכה במכון מופ"ת שלוש מטרות:  (1) ביצוע של מחקרים שמספקים לקובעי המדיניות ידע שנחוץ לעבודתם; (2) טיפוח אנשי הסגל במכללות להכשרת מורים כחוקרים, ומתן סיוע למחקריהם; (3) שיתוף פעולה עם מוסדות מחקר וארגונים בין-לאומיים.

בנוסף על פעולות הרשת, תוכלו להסתייע בשירותים הבאים:  תכנית ההזנק לקריירה לדוקטורנטים בחינוך; פוסט דוקטורט במכון מופ"ת; חוקר מלווה מרצה; קבוצות עניין במחקר איכותני; קורסים וסדנאות במחקר; ייעוץ במחקר; מענקי מחקר של הקרן למחקר יישומי בהכשרה להוראה ובחינוך.

 

למידה מקצועית

קבוצות עניין במחקר איכותני

קבוצות ההתמחות מונחות על ידי חוקרות מומחיות בתחומן, בעלות ניסיון עשיר במחקר ובהוראת מחקר איכותני, בהנחיה של מחקרים איכותניים ובייעוץ לחוקרות. הן פועלות כקבוצת למידה דיאלוגית, ואינן במתכונת של קורס.

תכניות מיוחדות

חוקר מלווה מרצה

תוכנית חוקר מלווה מרצה מיועדת להציע לחוקרים מתחילים להשתלב כשותפים פעילים ותורמים במחקרים שחוקרים בכירים מובילים, ולהגיע לפרסום אקדמי

פוסט-דוקטורט במכון מופ"ת

מכון מופ”ת מעוניין לסייע למרצים שרכשו ידע בסיסי במחקר להמשיך ולקדם את כישורי המחקר שלהם, ולפנות זמן למחקר בתחומים שיתרמו להכשרת המורים ולמערכת החינוך

שירותים לחוקרים

ועדת אתיקה

פעילותה של ועדת האתיקה של מכון מופ"ת מיועדת להעריך היבטים אתיים של הצעות מחקר המוגשות לה ולהחליט על התנאים למתן אישורים

מאגרי מידע