ימי העיון בשנת הלימודים תשפ"ג

נושאי הרצאות האורח ושמות המרצים במליאה:

יום ראשון, 13 בנובמבר 2022

סיפור מתגלגל: דינמיקה באיסוף ובניתוח סוגיות פסיכו-סוציאליות מטרידות

ד``ר ג'וליה צ'ייטן / בית הספר לעבודה סוציאלית, המכללה האקדמית ספיר (אמריטה)

יום ראשון, 11 בדצמבר 2022

אתנוגרפיה online and offline

פרופ' חיים נוי / בית הספר לתקשורת, אוניברסיטת בר-אילן

יום ראשון, 29 בינואר 2023

לראות את הקולות: כלי ויזואלי לתיאור ולניתוח פגישות בתרפיה במוזיקה

פרופ' משה בן סימון / המחלקה לקרימינולוגיה ומנהל פל``א – פורום למחקר איכותני, אוניברסיטת בר-אילן

יום ראשון, 12 במרץ 2023

אוטואתנוגרפיה: גוף, ספרות ואתיקה

ד``ר שולמית קיציס / החוג לחינוך, מכללת אלקסאמי והתוכנית ללימודי תרבות והחוג לתיאטרון, אוניברסיטת חיפה

יום ראשון, 30 באפריל 2023

הבניות תרבותיות של התערבות טיפולית בקרב חרדים: אינטראקציה, נרטיב, מגדר

ד``ר יהודה גודמן / המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

יום ראשון, 4 ביוני 2023

תהליכי רפלקציה אישיים וקבוצתיים בצוותי מחקר איכותני: תובנות ויישומים

פרופ' יוחאי נדן ופרופ' דפנה טנר / בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית בירושלים

תפריט