ימי העיון בשנת הלימודים תשפ"א

נושאי הרצאות האורח ושמות המרצים במליאה:

יום ראשון, 15 בנובמבר 2020

מגבולות, מגבלות והזדמנויות בעבודת שדה

פרופ’ ורד ויניצקי סרוסי

יום ראשון, 27 בדצמבר 2020

הטיעון המולטימודאלי: הקומיקס כמקרה בוחן

פרופ’ סילביה אדלר

יום ראשון, 14 במרץ 2021

מעבר למילים: ניתוח שיח ואינטראקציה בכלים אתנוגרפיים-בלשניים

פרופ’ אדם לפסטיין

יום ראשון, 14 במרץ 2021

מחקר פעולה ״עצמי בשדה״: מחקר מעצב מציאות

פרופ’ ויקטור פרידמן

יום ראשון, 25 באפריל 2021

מחקר איכותני: מה הלאה?

פרופ’ רבקה תובל משיח

יום ראשון, 6 ביוני 2021

מהתבוננות להבנה: השימוש ברפלקציה ותחושת השוני בגישה הבנייתית-דיאלקטית במחקר איכותני

פרופ’ גיא אנוש

תפריט