ימי העיון בשנת הלימודים תשפ"ב

נושאי הרצאות האורח ושמות המרצים במליאה:

יום ראשון, 31 באוקטובר 2021

תיאוריה ונתונים במחקר איכותני

פרופ' דורית טובין / המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

יום ראשון, 12 בדצמבר 2021

מחקר מתוך עמדה ביקורתית מעורבת

ד``ר מני מלכה / בית הספר לעבודה סוציאלית, מכללת ספיר

יום ראשון, 30 בינואר 2022

מחקר איכותני בין יצירתיות לאי-סדר

פרופ' עמיה ליבליך / האוניברסיטה העברית (אמריטה) והמכללה האקדמית לחברה ואמנויות

יום ראשון, 20 במרץ 2022

פרשנות נרטיבית

ד``ר גבריאלה ספקטור-מרזל / בית הספר לעבודה סוציאלית, מכללת ספיר, ומכון מופ``ת.

יום ראשון, 8 במאי 2022

להיות שם: תצפית-משתתפת אתנוגרפית

פרופ' ניר אביאלי / המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

יום ראשון, 12 ביוני 2022

כנס מחקרי: הצגות מחקרים של חברי הקבוצה

תפריט