ימי העיון בשנת הלימודים תש"פ

נושאי הרצאות האורח ושמות המרצים במליאה:

יום ראשון, 17 בנובמבר 2019

מתודולוגיות מחקר איכותני פמיניסטי: המקרה של חקר נערות

ד”ר עינת לחובר, המחלקה לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר

יום ראשון, 15 בדצמבר 2019

מחקר משולב שיטות: הגדרות ועיצובים

ד”ר פאולה פדר-בוביס, המחלקה לניהול מערכות בריאות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

יום ראשון, 15 בדצמבר 2019

את מי זה מעניין? על אוטואתנוגרפיה, רפלקסיביות וחוויות של כתיבה

פרופ’ דלית יסעור בורוכוביץ, החוג לקרימינולוגיה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל

יום ראשון, 1 במרץ 2020

ניתוח אינטראקציות חברתיות – מודל רב מימדי

ד”ר לינדה יעקב שדה

יום ראשון, 3 במאי 2020

ניתוח יחידות משפחתיות מורכבות

ד”ר חיה קורן, בית הספר לעבודה סוציאלית והמרכז לחקר החברה, אוניברסיטת חיפה

יום ראשון, 7 ביוני 2019

מהי אתנוגרפיה פמיניסטית? דיון תיאורטי ביכולת לפתח דיאלוג עם משתתפות המחקר

פרופ’ פנינה מוצפי-האלר, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תפריט