חוקר מלווה מרצה

מטרתה של התוכנית חוקר מלווה מרצה היא להציע לחוקרים מתחילים להשתלב כשותפים פעילים ותורמים במחקרים שחוקרים בכירים מובילים, ולהגיע לפרסום אקדמי.

  • משך הפעילות: שנה.
  • התוכנית מיועדת לבעלי תואר שלישי המועסקים כמרצים במוסדות להכשרת מורים.
  • רשות המחקר תשלם לחוקר/ת הבכיר/ה (בלבד) לאחר שיוגש מאמר לכתב עת בינלאומי שפיט (בשפה האנגלית) שבו החוקר/ת המתחיל/ה מופיע/ה כאחד/ת הכותבים/ות.
  • יתקבלו גם פניות של "זוגות" של חוקרים מתחילים ובכירים שמעוניינים לשתף פעולה.
  • עם זאת, התכנית אינה מיועדת לחוקרים שכבר שיתפו פעולה בעבר, במחקרים קודמים.
  • השכר לחוקרים הבכירים הוא 15,000 ₪ ברוטו.
  • התכנית היא ללא עלות לחוקרים המתחילים.
  • עמיתים בתוכנית הפוסט דוקטורט במכון מופ"ת אינם יכולים להגיש מועמדות לתוכנית.
  • חוקרים שיקבלו תמיכה מהקרן למחקר יישומי בהכשרה להוראה וחינוך בשנה"ל הקרובה אינם יכולים להגיש מועמדות לתוכנית בשנה זו.
  • חוקרים שקיבלו תמיכה בעבר וטרם הגישו דו"ח מחקר, אינם יכולים להגיש מועמדות לתכנית עד להגשת דו"ח המחקר ואישורו ע"י ועדת הקרן.

חוקרים מתחילים שמעוניינים להצטרף לאחד החוקרים מתבקשים לשלוח קורות חיים ורשימת פרסומים לרשות המחקר במכון מופ"ת rashut@macam.ac.il  ולכתוב באיזה תחום הם מבקשים להשתלב. רשות המחקר תנסה למצוא עבורם מנחה מתאים.

הגשת המועמדות לשנה"ל תשפ"ד נסגרה

תפריט