חוקר מלווה מרצה

מטרתה של התוכנית חוקר מלווה מרצה היא להציע לחוקרים מתחילים להשתלב כשותפים פעילים ותורמים במחקרים שחוקרים בכירים מובילים, ולהגיע לפרסום אקדמי.

  • משך הפעילות: שנה.
  • התוכנית מיועדת לבעלי תואר שלישי המועסקים כמרצים במוסדות להכשרת מורים.
  • רשות המחקר תשלום לחוקר/ת הבכיר/ה (בלבד) לאחר שיוגש מאמר לכתב עת בינלאומי שפיט (בשפה האנגלית) שבו החוקר/ת המתחיל/ה מופיע/ה כאחד/ת הכותבים/ות.
  • יתקבלו גם פניות של "זוגות" של חוקרים מתחילים ובכירים שמעוניינים לשתף פעולה.
  • עם זאת, התכנית אינה מיועדת לחוקרים שכבר שיתפו פעולה בעבר, במחקרים קודמים.
  • השער לחוקרים הבכירים הוא 15,000 ₪ ברוטו.
  • התכנית היא ללא עלות לחוקרים המתחילים.

חוקרים מתחילים שמעוניינים להצטרף לאחד החוקרים מתבקשים לשלוח קורות חיים ורשימת פרסומים לרשות המחקר במכון מופ"ת  rashut@macam.ac.il  ולכתוב באיזה תחום הם מבקשים להשתלב. רשות המחקר תנסה למצוא עבורם מנחה מתאים.

הגשת בקשות הוקפאה בשל עודף ביקוש, כרגע לא ניתן להגיש מועמדות לתכנית.
תשובות יימסרו לפונים עד 30.10.2022

תפריט