ימי העיון בשנת הלימודים תשע”ח

נושאי הרצאות האורח ושמות המרצים במליאה:

יום ראשון, 12 בנובמבר 2017

סיפורים פוליטיים: מחקר נרטיבי במדע המדינה

ד”ר שאול שנהב, המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים

יום ראשון, 10 בדצמבר 2017

האתנוגרפיה המוסדית: חקר החסמים והמשאבים בעולמן של קבוצות מודרות

פרופ’ אורלי בנימין, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה והתוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר אילן

יום ראשון, 21 בינואר 2018

התצריף הרב מימדי של המחקר האיכותני הבריקולז’י

ד”ר סמדר בן אשר, התכנית לייעוץ חינוכי מכללת קיי, מרכז מנדל למנהיגות והחוג לחינוך באוניברסיטת בן גוריון

יום ראשון, 11 במרץ 2018

ניתוח היחידה המשפחתית כאתגר מתודולוגי: חוזקים ומגבלות

ד”ר טובה בנד וינטרשטיין, החוג לגרונטולוגיה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה

יום ראשון, 29 באפריל 2018

השפעת המחקר האיכותני על “העולם האמיתי”: תרגום של מחקר איכותני לחינוך ציבורי ומקצועי

ד”ר ליאת גרנק, המחלקה לבריאות הציבור, הפקולטה למדעי הבריאות אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

יום ראשון, 26 במאי 2019

שימוש באמצעים חזותיים במחקר איכותני

ד”ר רבקה הלל-לביאן, התוכנית לתואר שני בחינוך מיוחד, מכללת לוינסקי לחינוך ומכון מופ”ת

תפריט