ימי העיון בשנת הלימודים תשע”ט

נושאי הרצאות האורח ושמות המרצים במליאה:

יום ראשון, 11 בנובמבר 2018

מחקר נרטיבי בחברה הישראלית; רב שיח לרגל השקת הגיליון המיוחד של כתב-העת “עיונים בשפה וחברה”

בהשתתפות: פרופ’ עמיה ליבליך, האוניברסיטה העברית (אמריטה) והמכללה האקדמית לחברה ואמנויות; פרופ’ שאול שנהב, המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית, פרופ’ אילנה אלקד-להמן, מכללת לוינסקי ומכון מופ”ת; ד”ר סול אזואלוס-אטיאס, החוג ללשון עברית, אוניברסיטת חיפה מנחה: ד”ר גבריאלה ספקטור-מרזל, מכון מופ”ת ברכות: פרופ’ עירית קופפרברג, עורכת כתב העת

יום ראשון, 23 בדצמבר 2018

פעולות דיבור ציבוריות: חקר הביצוע, הפרשנות והתיווך של מבעים פרפורמטיביים

פרופ’ זוהר קמפף, המחלקה לתקשורת ועיתונאות, האוניברסיטה העברית

יום ראשון, 20 בינואר 2019

שימוש בכלים השלכתיים בתהליכי הערכת תוכניות

ד”ר מירי לוין רוזליס, אוניברסיטת בן גוריון ומכון דוידסון, מכון ויצמן למדע (גמלאית)

יום ראשון, 3 במרץ 2019

עירוב שיטות בניתוח שיח: בניית אמינות במחקר איכותני

פרופ’ עירית קופפברבג, מכללת לוינסקי ומכון מופ”ת

יום ראשון, 7 באפריל 2019

עמדות פרשניות ופעולות פרשניות – הרמנויטיקה של אמון והרמנויטיקה של חשד ומה שביניהן

ד”ר קובי שטיין, בית הספר לעבודה סוציאלית ומרכז המצוינות לחקר טראומה המונית, אוניברסיטת תל-אביב

יום ראשון, 26 במאי 2019

סוגיות אתיות במחקר פעולה ובמחקר עצמי

פרופ’ מיכל צלרמאיר, מכללת לוינסקי ומכון מופ”ת

תפריט