בקשת ייעוץ בכתיבה ובפרסום

לתשומת לב החוקרים,

החל בשנת הלימודים תשפ”ב ייעוץ מכל סוג כרוך בהשתתפות כספית של החוקר בסך 1000 ₪. התשלום חד-פעמי, והוא תקף לשנה.

לתשלום דמי השתתפות בייעוץ:
תפריט