בקשת ייעוץ בכתיבה ובפרסום

לתשומת לב החוקרים,

לתשומת לב החוקרים,

ייעוץ בכתיבה ובפרסום מתייחס להנחיה על ידי מומחה (דירוג אקדמי: ד”ר או פרופ’), להגשת מאמר לכתב עת או לתיקון של מאמר שהוגש.

ניתן לבחור את היקף שעות הייעוץ ועלותו מבין ארבעת האפשרויות:

2 שעות ייעוץ – החוקרים ישלמו דמי השתתפות בסך 400 ₪

5 שעות ייעוץ – החוקרים ישלמו דמי השתתפות בסך 1,000 ₪

8 שעות  ייעוץ – החוקרים ישלמו דמי השתתפות בסך 1,600 ₪

10 שעות ייעוץ – החוקרים ישלמו דמי השתתפות בסך 2,000 ₪

לתשלום דמי השתתפות בייעוץ:
תפריט