בקשת ייעוץ מתודולוגי וניתוח נתונים

לתשומת לב החוקרים,

ייעוץ מכל סוג כרוך בהשתתפות כספית של החוקרים, התשלום חד-פעמי, והוא תקף לשנה.

דמי השתתפות עצמית של החוקרים: 200 ₪ לכל שעת ייעוץ

ניתן לבחור את היקף שעות הייעוץ ועלותו מבין ארבעת האפשרויות:

2 שעות ייעוץ – החוקרים ישלמו דמי השתתפות בסך 400 ₪

5 שעות ייעוץ – החוקרים ישלמו דמי השתתפות בסך 1,000 ₪

8 שעות  ייעוץ – החוקרים ישלמו דמי השתתפות בסך 1,600 ₪

10 שעות ייעוץ – החוקרים ישלמו דמי השתתפות בסך 2,000 ₪

לתשלום דמי השתתפות בייעוץ: