רשימת יועצים בכתיבה ובפרסום

רשימת היועצים המוצעת באתר היא שירות עבור החוקרים. מכון מופ”ת אינו מחייב לפנות דווקא ליועצים אלה.

שםדוא״להמוסדתחומי יעוץ
ד״ר יערית אייל כהן בוקק ybokek@gmail.com המכללה למנהל כתיבה ופרסום, מחקר איכותני
ד״ר רינת אלישיב ארביב rinat.arviv@smkb.ac.il מכללת סמינר הקיבוצים ייעוץ מתודולוגי כמותי, כתיבה אקדמית
פרופסור ברכה אלפרט bracha@beitberl.ac.il מכללת בית ברל מחקר איכותני, כתיבת מאמרים
ד״ר רחל ארנון rachel.arnon@beitberl.ac.il המכללה האקדמית בית ברל חשיבת מורים, פסיכולוגיה קוגניטיבית והתפתחותית,ניתוח נתונים כמותיים,תכנון מערך המחקר
פרופסור סמדר בן אשר bsmadar@gmail.com מכללת אחווה כתיבה ופרסום, מחקר איכותני
ד״ר אריאלה גדרון gidron@macam.ac.il תכנית שח"ף - המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע; הוצאת הספרים -מכון מופ"ת מחקר נרטיבי; סיפורי חיים; חשיבה במטפורות
ד״ר נורית דביר nurit_dvi@smkb.ac.il מכללת סמינר הקיבוצים מחקר נרטיבי ומתודולוגיה של סיפורי חיים
ד״ר נעמי פייגין feigin@macam.ac.il המכללה לחנ"ג ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט סוציולוגיה של החינוך, ההוראה והספורט, ובעיקר של הוראת החנ"ג
ד״ר שמעון פרידקין ​shimon.fridkin@gmail.com ​אוניברסיטת בר אילן , אוניברסיטת תל אביב ​AMOS, MPLUS, HLM, R Cluster ניתוח נתונים מתקדם
ד״ר יעל קציר yael.katzir.1@macam.ac.il מכללת לוינסקי לחינוך מחקר כמותי ומחקר אתנוגרפי; אנתרופולוגיה חברתית-תרבותית; מיגדר
ד״ר מירה קרניאלי mika@macam.ac.il אורנים - המכללה האקדמית לחינוך של התנועה הקיבוצית מחקר איכותני: החברה הישראלית (עולים וותיקים – שונות תרבותית וקבוצות משנה); ביה"ס והקהילה
ד״ר יהודית שטיימן yshteiman@gmail.com מכללת לוינסקי לחינוך; מכון מופ"ת מחקר עיוני ועריכה
ד״ר שמחה שלסקי shlaskys@gmail.com מחקר איכותני: פמיניזם ומגדר בחינוך; חינוך פנימייתי
ד״ר אסיה שרון assi.sharon@gmail.com מכון מופ"ת, מכללת לוינסקי לחינוך ליווי בכתיבה וייעוץ לפני משלוח לפרסום ולאחר קבלת חו"ד שופטים
תפריט